Công Ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Betaviet
Bearbeiten
Projekt

Thiết kế biệt thự 5 tầng kiến trúc Pháp (CĐT: Ông Cảnh - Bắc Giang) KT17099

Primärer Typ:
Modell/Skizze/Grundriss
Fotos (4)
 • Công Ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Betaviet
  Kategorie:
  Modell/Skizze/Grundriss
 • Công Ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Betaviet
  Kategorie:
  Modell/Skizze/Grundriss
 • Công Ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Betaviet
  Kategorie:
  Modell/Skizze/Grundriss
 • Công Ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Betaviet
  Kategorie:
  Modell/Skizze/Grundriss

Admin-Area